Artiklar, länkar och tips

Forskningsrapporter uppsatser och länkar

Andersson, Anna & Hoff, Petra. Djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet i aktiviteter i det dagliga livet. (2009) Karolinska Institutet, vårdvetenskap och samhälle. Sektionen för arbetsterapi. Ex.arb 15 hp

Beck-Friis, Barbro; Strang, Peter och Beck-Friis Anna: Hundens betydelse i vården. Gothia förlag Stockholm (2007).

Bouchard F, Landry M, Belles-Isles M, Gagnon J: A magical dream: a pilot projectr in animal-assisted therapy in pediatric oncology. Can Oncol Nurs J. Winter, 14(1): 14-7

Carlsson, Marie. Djur som verktyg i socialt arbete. (2006) Stockholms Universitet, socionomprogrammet, C-uppsats

Ennhart & Montanaro. Äldre personers upplevelse av livskvalité i äldreomsorgen. Inblick i en vårdfilosofi med fokus på närhet till husdjur. (2006) Ersta & Sköndal högskola. Socionomprogram med inriktning mot äldreomsorg. C-uppsats

Fallemark, Stina;Fallkvist Christin: Hundens betydelse i vården av barn och ungdomar. C-uppsats Karolinska Institutet, Institutionen för nerurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm (2006).

Gagnon J, Bouchard F, Landry M, Belles-Isles M, Fortier M, Fillion L: Implementing a hospital-based animal therapy program for children with cancer: a descriptive study. Can Oncol Nurs J.2004 Fall;14(4):217-22.

Lantz, Linda; Stenmark, Annika: Animal Assisted Therapy:ett team i behandling och terapi av barn och unga. C-uppsats Stockholms Universitet/Institutionen för social arbete, Socialhögskolan (2006).

Malmberg, Karin. Utövande arbetsterapeuters syn på Animal- Assisted Therapy (AAT) inom svensk arbetsterapi. (2008) Hälsohögskolan Jönköping, avd rehab., magisteruppsats 10p.

Manimalisrapporten 2009 www.manimalis.se

Velde, B.P., Cipriani, J., Fisher, G. Resident and Therapist Views of Animal-Assisted Therapy: Implications for Occupational Therapy. Practice.  Australian Occupational Therapy Journal. 2005 Mar; 52(1):43-50

Länkar

Fler håriga lärare på Årstaskolan där direktpress .se skriver om hundar i skolan http://www.direktpress.se/tidningenarstaenskede/Arkiv/Artiklar/2013/02/Arstaskolan-anstaller-annu-en-harig-larare/ 

Sammanfattning av Vinnovas rapport "Trygghetsskapande åtgärder med djur i äldreomsorgen http://www.vinnova.se/PageFiles/747935364/DjurIVardenSammanfattningID.pdf

Terapihund som stöd vid rättegång www.nytimes.com/2011/08/09/nyregion/dog-helps-rape-victim-15

Tips på korta filmer på Youtube

 Holly The Pet Therapydog-Pennstate Hereshey Children Miracle Network.

"Pawsitive Pals" San Diego Hospice Pet Therapy Program

Terapihund på barnsjukhus The Pet Therapydog-Pennstate Hershey Childrens Miracle Network

TV-tips

UR.se Liv med autism albins väg tillbaka. Det sändes 16/10  och handlar om Albin som inte gått till skolan på 2 år och hur terapihunden Essie får honom dit och att tycka om att gå till skolan missa det inte!

Hunden som uträttar mirakelpå svtplay.se missa inte hur terapihunden Erk redan andra gången får My att prata, hon hade inte gjort det på 10 år

 

 

 

Boktips

Fine, H Aubrey. Handbook on Animal-Assisted Therapy:Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. (2010) Academic Press. Metod att arbeta efter för professsionell personal

 Gardner, Nuala. Min vän Henry (2008) om en autistisk pojke och hans hund

 Mazzola Nadine. Forest Bathing with your Dog (2019) handlar om skogsbad med stöd av hund

 Pälsallergi är bara nys

Att leva med djur ökar inte risken för allergi, tvärtom. Det mest allergiskyddande vi vet är en barndom på en bondgård med kor.

»Att ha husdjur, särskilt hund, är troligen förknippat med minskad risk för hjärt-kärlsjukdom«. Studier visar att hundägare är mer fysiskt aktiva, har lägre blodtryck och oftare överlever en hjärtinfarkt än andra. Men studierna är för få för att man ska vara säker.

Hjärt-kärlsjukdomarna är vår vanligaste dödsorsak. Enorma summor läggs ned på att förebygga och behandla dem. Så varför gör man inga stora, välkontrollerade studier på den lovande hund-effekten?

Sjukvården betraktar djur med misstänksamhet. Runt förra sekelskiftet lanserades hygienen som motåtgärd mot de infektionssjukdomar som då skördade så många liv. Hygien betyder »hälsofrämjande åtgärder«, men kom mest att tolkas som ett idogt skurande och vädrande. Man trodde nämligen att sjukdomsframkallande bakterier låg och lurade i dammet. Sjukvården utvecklade en vurm för kala, blanka ytor. De lurviga djuren minde förmodligen om ett tidigare, primitivt och osnyggt liv i bondesamhället. Utan rättegång dömdes de som ohygieniska.

Misstänksamheten illustreras av de generationer av hundbitna barn som suttit och gråtit på akuten i väntan på stelkrampssprutan. Men hunden har inga stelkrampsbakterier i munnen. De finns i jorden. Det är lantarbetaren som får jord i ett djupt sår som kan behöva en ny dos stelkrampsvaccin. Ett hundbett kan förstås bli infekterat, men inte oftare än ett bett av en människa. Och då rör det sig om munbakterier som behandlas med penicillin, inte med stelkrampsvaccin.

På 1900-talet hade infektionssjukdomarna minskat drastiskt tack vare vattenledningar, avlopp och bättre levnadsstandard. Men nu uppträdde en ny sjukdom: allergin. Allergi innebär att ett felprogrammerat immunsystem angriper ofarliga ämnen i omgivningen, så kallade allergener. Allergenerna är oftast proteiner från växter eller djur som vi får i oss via maten eller luften. Allergier ökar i rika välordnade samhällen när infektionerna minskar, kanske för att exponeringen för allt färre mikroorganismer gör att immunsystemet inte får den rätta träningen.

Nu varnade sjukvården för att barnen kunde bli allergiska om man hade djur hemma. Katternas och hundarnas lurvighet sågs som själva problemet, vilket visas av lanseringen av det egendomliga begreppet »pälsdjursallergi«. Pälsdjur betydde ju, och betyder fortfarande, djur som man jagar eller föder upp för pälsens skull. Såsom räv, sobel och mink. Katter och hundar har man för sällskap, inte för pälsen.

Begreppet pälsdjursallergi har fått olyckliga konsekvenser. Det får oss att tro att immunsystemet reagerar mot djurens päls. Men en hundallergiker reagerar mot proteiner i hundens blod. De kan läcka ut via saliven och en del fastnar nog i pälsen. Men nakna katter och hundar är inte bättre ur allergisynpunkt och pälsens beskaffenhet gör varken till eller från.

Framför allt klumpar begreppet »pälsdjursallergi« ihop allergier mot olika djurslag och därmed skilda allergener. Den som är allergisk mot katt behöver inte alls vara allergisk mot hund, liksom den som är allergisk mot ägg därmed inte är allergisk mot fisk. Visst kan man vara allergisk mot både ägg och katt och fisk samtidigt, men det ena följer inte av det andra. Många fler är allergiska mot katter än mot hundar. Kattallergiker behöver inte undvika hundar, vilket P-ordet får dem att tro.

Allergi mot hund är relativt ovanligt men många tror att de är allergiska för att de genomgått ett »allergitest« och reagerat mot hund. Men dessa tester mäter inte alls allergi. De visar om man har IgE-antikroppar i blodet mot ett eller flera allergener, vilket kallas sensibilisering. Sådana tester kan ingå i en allergiutredning, men allergi betyder att man får symtom när man utsätts för allergenet i fråga. Det är mycket vanligt att vara sensibiliserad mot något allergen utan att vara allergisk. I sådant fall finns ingen orsak att undvika allergenet. Ingen har visat att det är bra att undvika hundar om man bara är sensibiliserad, men inte allergisk, mot hund.

Att leva med djur ökar inte risken för allergi, tvärtom. Det mest allergiskyddande vi vet är en barndom på en bondgård med kor. Och barn som vuxit upp med katt eller hund är mindre ofta allergiska än barn från djurfria hem. Vad detta beror på vet vi inte. Men det vore på tiden att sjukvården slöt fred med djuren. I stället bör man ta reda på mer om hur djuren kan hjälpa oss att förebygga och behandla sjukdomar. Om de rentav är hälsobringande, alltså hygieniska.

Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi vid ­Göteborgs universitet.

Prenumerera på Fokus!

41 nummer av Fokus för bara 1325 kronor!

 

Här tänkte jag (Anki) samla forskning
men det blev inte så
vi samlar olika saker
men det är viktigt
med lekpauser

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.01 | 17:21

Helt underbart vad en terapihund kan åstadkomma - det har jag hört mig berättas - hoppas Brittany får mycket jobb!

...
13.12 | 10:27

Det var ett jättefint foto och det är ju fantastiskt att denna hund kan hjälpa människor som inte mår så bra.

...
02.03 | 23:30

Vilket fint bildspel det blev.

...
14.01 | 10:23
Välkomna har mottagit 10
Du gillar den här sidan